• arrossar.jpg
  • Passador.jpg
  • Serrallo.jpg
  • Top-Ten.jpg
  • Xalet.jpg
escut.png

Contacte

Av. Catalunya, 22-30

43877 Sant Jaume d'Enveja

Tels. 977 468 039 i 977 478 056

Fax 977 468 555

Atesa la Base de la subvenció concedida l'any 2015 en concepte de Subvencions, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona amb les dades següents:

Exp. Núm.:                   2/074/15

Ens adjudicador:          Diputació de Tarragona

Beneficiari:                   Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja

Concepte:                    Despeses de manteniment equipaments municipals. CIBDE

Pressupost elegible:     8.889,97 €

Import sol·licitat:           3.000,00 €

 

 

Atesa la Base de la subvenció concedida l'any 2015 en concepte de Subvencions, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona amb les dades següents:

Exp. Núm.:                   2/135/15

Ens adjudicador:          Diputació de Tarragona

Beneficiari:                   Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja

Concepte:                    Despeses de manteniment dels consultoris mèdics locals. CAP

Pressupost elegible:     2.999,31 €

Import sol·licitat:           2.377,32 €

 

Atesa la Base de la subvenció concedida l'any 2015 en concepte de Subvencions, donem publicitat a la subvenció atorgada per la Diputació de Tarragona amb les dades següents:

Exp. Núm.:                   2/299/15

Ens adjudicador:          Diputació de Tarragona

Beneficiari:                   Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja

Concepte:                    Interessos de préstec

Pressupost elegible:     237,33 €

Import sol·licitat:           237,33 €

 

 

Joomla Templates by Joomla51.com